پمپ
محصولات

پمپ

توضیحات

پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابه جایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد.

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. از پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند.

 

هواگیری پمپ ها

 

هواگیری پمپ ها عبارتند از پر کردن پمپ و لوله مکش از آب و تخلیه هوای در آن قبل از راه اندازی به وسیله ی یک لوله برگشتی به لوله مکش که پس از باز کردن آن آب به پمپ و لوله مکش جریان دارد.

-نصب یک تانک هواگیری قبل از پمپ ، در این روش وقتی پمپ روشن می شود ابتدا آب به داخل تانک از چاه می گردد ، گفتنی است که طول لوله مکش نباید بیش از اندازه مجاز باشد حجم تانک باید طوری در نظر گرفته شود که حجم بین بالا ترین نقطه ی مایع و انتهای آن حدااقل 3برابر حجم لوله مکش باشد .

bottom-logo.png

اطلس پارس صانعی