لوله های صنعتی

لوله های صنعتی

تولید لوله های صنعتی برای تولید لوله صنعتی ابتدا برش کاری انجام شده و نوار ورق به اندازه محیط لوله آماده می گردد. پس از آن ورق به لوله تبدیل شده و جوش کاری درز لوله انجام می گیرد. مرحله بعد براده برداری از سطح جوش و تقسیم بندی لوله فولادی به شاخه های مساوی می باشد. هم چنین صاف کاری و قاب گیری از لوله نیز در مرحله بعدی وجود داشته و در مرحله آخر نیز بازرسی و کنترل کیفیت محصول مورد نظر می باشد.

برآورد و محاسبه خرید لوله صنعتی
نوسان قیمت خرید لوله صنعتی با قطری بالاتر از یک اینچ را در اکثر مراجع به صورت n=1/5 اعلام و محاسبه می کنند. به گفته منابع خبری قیمت فولاد سیاه به میزان ۳۸۵۰ ریال در بازارهای داخلی در سال ۸۲ بوده است و به علت تابعیت قیمت لوله فولادی سیاه از قطر لوله می توان رابطه ای خطی برای قیمت خرید لوله پیش بینی کرد. هم چنین رابطه ای برای هزینه های عملیات اجرایی کردن شامل آماده سازی و جوشکاری لوله ها نیز تعریف شده است که باید در نظر گرفته شود. در برابر هزینه عملیات اجرایی و نیز قیمت لوله فولادی، هزینه حمل و نقل کالا تا محل مورد نظر و آزمایش های صورت گرفته برای خط لوله نیز از جمله موارد موثر برای محاسبه قیمت لوله می باشد.

bottom-logo.png

اطلس پارس صانعی