لوله‌های درز مستقیم

لوله های درز مستقیم

لوله های درز دار (Pipe with seam )

- در این لوله ها ابتدا ورق به شکل لوله ، فرم داده شده و سپس محل درز به وسیله جوش بهم پیوسته می شود .

 

1- لوله های درز دار که جوشکاری ورق، بدون الکترود می باشد .( ERW) : لوله ها عموما از اندازه 8/1" تا 24" به این روش ساخته می شود . ماده اولیه آن ورق رول شدهcoil می باشد که بعد از باز شدن از روی قر قره توسط غلطکهای مخصوص شکل داده می شود و محل اتصال لبه ها با عبور از میدان الکتریکی و ایجاد مقاومت و تولید حرارت ذوب شده و به هم جوش می خورد به این روش که طیف وسیعی از لوله ها را شامل می شود electric resistanceweld و یا high frequency inductionweld می گویند .

 

2- لوله های درز دار ک جوشکاری ورق ، با الکترود می باشد ( DSAW) : در این روش ماده اولیه PLATE می باشد ،به شکل لوله در می آید و سپس محل اتصال ، با الکترود جوشکاری می شود و برای اینکه هنگام جوشکاری مواد مذاب با هوا در ارتباط نباشند الکترود با پودر مخصوص محافظت می شود که به این نوع جوشکاری، جوش زیر پودری ( SUBMERGE. Arc.weld) گفته می شود و ممکن است بجای پودر ازیک گاز خنثی نظیر co2 یا آرگون استفاده شود که به آن Gas metal arc weld می گویند ، این لوله ها معمولا در اندازه های 20" و بالاتر تولید می شود و روش تولید آنها به دو صورت است : لوله های درز دار با درز طولی (Longitudinal.seam. weld ) : در این روش ورق مورد نیاز ب ابعاد به طول معادل طول لوله و عرض معادل محیط لوله تهییه شده و سپس در امتداد طول آن یخ زده شده و با دستگاه های مخصوص به روش u&o و یا roller bending ویا press bending به شکل لوله فرم داده می شود و محل درز لوله ها با دستگاه های مخصوص اتوماتیک از داخل و خارج با الکترود جوشکاری می شود . که این لوله ها ممکن است دارای یک یا دو درز جوش باشد.

 

bottom-logo.png

اطلس پارس صانعی